PROJEKTY

Medzinárodný projekt

„Our European Virtual Museum“

program  ERASMUS+

kľúčová akcia 2

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania,

 odbornej prípravy a mládeže

 

Projektové stretnutie  v Španielsku

Projektové stretnutie  v Taliansku

Projektové stretnutie na Slovensku

Projektové stretnutie v Portugalsku

Projektové stretnutie v Španielsku

Grant na medzinárodný projekt

 

 


 

eTWINNING

 

Diverzita ako výzva pre učiteľa


MEDZINÁRODNÝ  PROJEKT  COMENIUS

Multilaterálne školské partnerstvá

"LIFE  OF  MINORITIES  WITH US OR ALONGSIDE US ?"

Projektová návšteva v Taliansku

Projektová návšteva v Českej republike

Projektová návšteva v Nemecku

Projektová návšteva v Poľsku

Projektová návšteva v Maďarsku

Projektová návšteva v Grécku

Projektové stretnutie na Slovensku

Projektové stretnutie v Turecku

Grant na medzinárodný multilaterálny projekt

Prípravná návšteva v Čechách


NADÁCIA  PRE  DETI  SLOVENSKA

Projekt škola rodinných financií

Projekt BUS

Kremnica 2011

Kremnica 2009

7. ročník ŠRF„Dvere k finančnej gramotnosti dokorán“


NADÁCIA  ORANGE

Čarovné Vianoce

Záverečná programová správa Multikultúrnymi cestičkami

Prešovská synagóga

Prešov - Hanušovce

Zelená seniorom 2010

Krása kvitne v každom veku

Kračun na valale

Domov je miesto..

A na zemi pokoj ľuďom


MESTO  MICHALOVCE

2010: Interaktívna tabuľa – srdce modernej učebne

2011: Po historických stopách -  cestách  peňazí

2012: Zemplínska reč – najkrajša na švece

2013: Pamätaj, naše tradície nezarastú trávou

2014: Po stopách histórie

2015: Propagujme našu históriu

2021: Po stopách Andyho Warhola

2022: Pamiatky svetového dedičstva UNESCO na Slovensku 

2023: Levoča, Spišský Hrad a pamiatky okolia


2023: Najväčší silák školy

2023: Turnaj v stolnom tenise

 

 


2023: Hodnotenie aktualizačného vzdelávania


späť