VÍTAME  VÁS

 

NA  STRÁNKE

 

STREDNEJ  ODBORNEJ  ŠKOLY

 

sv. CYRILA  A  METODA

 

MICHALOVCE 

 

 

 

Výsledky prijímacích skúšok na školský rok 2022/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci pri nástupe do školy, predkladajú.


Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
 o bezpríznakovosti

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok 2021 / 2022

 

 

 

 

 

ŠKOLA  JE  PARTNEROM

Národného  projektu

„DUÁLNE  VZDELÁVANIE  A  ZVÝŠENIE  ATRAKTIVITY  A  KVALITY  OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk                                                                                 www.minedu.sk