Záujmová èinnos žiakov
 

Cesta Ruskom - vedúca krúžku Mgr. Erika Antonyová - Charakteristika krúžku (klikni)

         

    

[photogallery/photo00001992/real.htm]

Krúžok stolovania - vedúca krúžku Ing. Mária Baranová - Charakteristika krúžku (klikni)

         

    

         

    

[photogallery/photo00026730/real.htm]

Kozmetikou ku kráse - vedúca krúžku RNDr. Milena Pangrácová - Charakteristika krúžku (klikni)

         

    

    


Mladý podnikate¾ - vedúca krúžku PhDr. Alena Lechmanová - Charakteristika krúžku (klikni)

         

         

     

  

     

    


Mladý redaktor - vedúca krúžku Mgr. Anna Raffáèová - Charakteristika krúžku (klikni)

      


Futbalový krúžok - vedúci krúžku Mgr. Marcel Va¾o - Charakteristika krúžku (klikni)


spä