Zaujímavosti zo života školy 2023 / 2024


Krajské múzeum v Prešove

21.5.2024 sme navštívili Krajské múzeum v Prešove. Múzeum sa nachádza v budove Rákociho paláca a návštevníkom ponúka 5 expozícií. Spestrením bola aj prehliadka zaujímavej výstavy pod názvom Z dejín hasičstva na Slovensku. Keďže sa už niekoľko rokov úspešne zapájame do súťaže Recykluj a vyhraj, po prehliadke múzea sme navštívili OC Novum, v ktorom prebieha výstava výrobkov z tejto súťaže. Príjemný deň sme ukončili prehliadkou historického centra mesta Prešov.

  

  


Workshop – práca s 3D tlačiarňou

Dňa 17.5.2024 sme so žiakmi prvého ročníka odboru informačné systémy a služby navštívili knižnicu G. Zvonického, kde sme absolvovali krátku inštruktáž a workshop k práci s 3D tlačiarňou. Žiaci sa zoznámili s konceptom 3D modelovania a tlače. Zoznámili sa výukovým programom Tinkercad, v ktorom sa naučili vytvárať jednoduché modely objektov a následne ich exportovať pre tlač do programu PrusaSlicer.

   

    


Zaverečné valné zhromaždenie študenstskej firmy Le Soleil

Záverečné valné zhromaždenie študentskej firmy Le Soleil sa uskutočnilo 13.5.2024 a tým uzatvorilo svoju činnosť za daný školský rok. Prezidentky a ďalšie viceprezidentky zhodnotili svoju celoročnú prácu, počas ktorej si upevnili tímového ducha a hospodárenie s peniazmi. Získali taktiež praktické skúsenosti pri riadení firmy, rozvinuli si svoje zručnosti, podnikateľské myslenie, zodpovednosť, finančnú gramotnosť a komunikáciu. Študentská firma bola preto pre nich cenným nástrojom na prípravu pre reálny svet podnikania a my im želáme, aby zinkasovali v budúcnosti všetko, čo sa naučili.  

 

   


Súťaž o najlepšiu prezentáciu

Dňa 15.5.2024 sa študenti z 1.A triedy odbor ISL zúčastnili súťaže o najlepšiu prezentáciu.

1.miesto: Martina Pappová

2. miesto: Tamara Horovčáková

3.miesto:  Marko Sidor

   


Muflóny na Zemplínskej šírave – beseda
Dňa 6.5.2024 sme sa zúčastnili besedy pod názvom Muflóny na Zemplínskej šírave v priestoroch KhZkc v Michalovciach. Beseda prebiehala v rámci cyklu besied o umení a tvorbe – Dotyky s umením s amatérskym fotografom Jánom Harajdičom práve pri jeho prebiehajúcej výstave. Muflóny na Zemplínskej šírave nie sú iba metaforickým názvom samotnej výstavy pána Harajdiča, ale aj jeho skutočnými zážitkami, ktoré zvečnil vo svojich fotografiách. Málo kto vie, že žijú vo voľnej prírode tu na Šírave.  Autor žiakom porozprával o tom ako sa dostal k foteniu, o svojich námetoch, skúsenostiach a trpezlivosti, ktorou sa musel vyzbrojiť pri fotení muflonieho stáda.

 

     

   


Sálón krásy - Dermadom

Pondelkové dopoludnie sme so žiakmi odboru kaderník a kozmetik strávili v príjemnom prostredí Salónu krásy - Dermadom v Michalovciach. Ďakujeme milej pani majiteľke za cenné a užitočné informácie o ich odbornej práci, ako aj za možnosť nahliadnuť do príjemného pracovného prostredia. Veríme, že toto dopoludnie bolo motiváciou a inšpiráciou pre budúce kozmetičky a kaderníčky.

     

  


Kaštieľ Andrássyovcov

Študentská firma Le Soleil v rámci svojej podnikateľskej činnosti pripravila pre žiakov našej školy exkurziu do kaštieľa Andrássyovcov, ktorý sa nachádza v Trebišove. Toto historické múzeum a kultúrne centrum sa zaoberá históriou rodu Andrássy a ich širokého okolia.

  

  


Preventívne poradenstvo ÚPSVaR.

Aj tento rok sa naši študenti zúčastnili prednášky ohľadne uplatnenia sa na trhu práce po skončení strednej školy s pracovníkom ÚPSVaR. Išlo o preventívne poradenstvo pre študentov strednej školy.


Návšteva  Amerického  centra 

Dňa 23. 4. 2024 sa žiaci 1.A a 3.A triedy zúčastnili prednášky v Americkom centre v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Prednáška v anglickom jazyku obohatila vedomosti žiakov z anglickej literatúry. Súčasťou tohto vzdelávacieho podujatia boli aj interaktívne úlohy, ktoré žiaci riešili cez mobilné telefóny. Vzdelávacia akcia prehĺbila vedomosti žiakov, obohatila ich slovnú zásobu a motivovala ich k ďalšiemu učeniu sa anglického jazyka.

    

   


Deň Zeme
22.apríla na Deň Zeme každoročne organizujeme upratovanie okolia školy, tento rok sme sa pridali k dobrovoľníkom po celom Slovensku v rámci projektu Upracme Slovensko.  Nesnažíme sa robiť veľké veci, ale malé veci s veľkým srdcom. 

     

  


Deň narcisov 18.apríl 2024

Narcis je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou. Ako každý rok, aj my sme sa do tejto zbierky zapojili a sme radi, že sme mohli svojou maličkosťou aspoň takto pomôcť. 

  

        


Informatická príprava

Dňa 12.4.2024 sa žiaci 1.A triedy zúčastnili informatickej prípravy v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach.

   


Beseda z oblasti drogovej prevencie

Dňa 11.4. sa uskutočnila beseda z oblasti drogovej prevencie. Spolu so školiteľom Petrom Remperom študenti rozobrali témy užívania omamných látok: alkoholu, marihuany, žuvacieho tabaku a tvrdých drog.

  


ČO VIEŠ O ANGLICKY HOVORIACICH KRAJINÁCH

Každoročne si žiaci môžu overiť svoje znalosti z reálií krajín, kde je angličtina oficiálnym jazykom. Tento rok sme na prehĺbenie vedomostí  využili interaktívne aktivity a prácu s informačnými vzdelávacími stránkami. Žiaci získali nové cenné informácie nielen o jazyku, ale aj o geografii, dejinách, kuchyni a cestovaní.  

     

   

  


AMFO 2024

            V tomto roku sa nám opäť podarilo zapojiť do postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby pod názvom AMFO. Ide o súťaž, kde amatérsky fotografi môžu prezentovať svoju tvorbu a záľubu vo fotografii. Súťaži sa v troch vekových kategóriách a je možne prihlásiť sa so samostatnou fotografiou, diptych a cykly alebo fotografický experiment. Ocenenie získala aj naša žiačka II.A triedy Karolína Michalková s fotografiou „Tŕňová opona“. Fotografia postupuje ďalej do krajského kola. Držíme palce a srdečne jej blahoželáme.

    

                                    

      


Súťaž v skladaní obrúskov

Žiaci z odboru kuchár pripravili slávnostné jarné stolovanie a súťažili v skladaní obrúskov. Najšikovnejšia bola Magdaléna Mihaľová z triedy II.B.

  

  


Úsmevy žien sveta metamorfózy.

V galérií Zlatý býk a v Zemplínskom kultúrnom centre v Michalovciach sme spoločne so žiakmi druhého ročníka odboru ISL navštívili dve práve prebiehajúce výstavy pod názvom Úsmevy žien sveta a Metamorfózy. Jednou je fotografická výstava, ktorá zachytáva rôznorodosť žien z rôznych kútov sveta. Výstavou sme si obohatili znalosti v oblasti fotografie a fotení portrétu. Druhá výstava pod názvom Metamorfózy ukazuje maliarsku tvorbu autorky Mgr. Martiny Michalovovej Vančšinovovej s témou kvety v technike olejomaľby, maľby na akryl a sklomaľbu.  Z oboch výstav sme si odniesli prijemné dojmy a umelecký zážitok.

          ň

       


Súťaž - Najkrajší valentínsky pozdrav"

Začiatkom februára sme na škole vyhlásili súťaž o "Najkrajší valentínsky pozdrav". Vyhodnotenie súťaže bolo ako inak na sviatok sv. Valentína. Víťazmi sa stali žiaci Sofia Krasij, Janko Géci a Danielka Gazdová. Výhercov potešila sladká odmena.


Súťaž - Rýchle prsty

Dňa 13.2.2024 sa študenti z 2.A triedy zúčastnili súťaže rýchle prsty.

1.miesto: Sofia Krasij

2.miesto: Ján Geci

3.miesto: Daniela Gazdová

       


Ruské slovo

Dňa 25.1.2024 sa konalo krajské kolo súťaže Ruské slovo. Našu školu reprezentovala žiačka I.A triedy Diana Gombárová, ktorá v kategórii prednes prózy obsadila 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

      


Súťaž - Najlepšia záložka

Dňa 10.1.2024 sa žiaci zúčastnili súťaže o najlepšiu záložku trieda 1.A odbor ISL.

1.miesto: Lukáš Sabo

2.miesto: Victoria Carl Hunt

3.miesto: Šandrej Maroš 

  


Ročníkové práce

V dňoch 14.12.2023 v 3.A a 15.12.2023 v 2.A sa na škole konali obhajoby ročníkových prác v odbore ISL. Študenti vypracovali a prezentovali zaujímavé témy.

  

 

     


Zemplínske pero

Múza štedro obdarila nášho žiaka Adriána Szabóa z I. C triedy, dôkazom čoho je jeho ďalší úspech v literárnej súťaži Zemplínske pero, a to 1. miesto v tvorbe poézie. Srdečne gratulujeme.


Deň otvorených dverí

Dňa 12.12.2023 sa na našej škole uskutočnil deň otvorených dverí. Terajší deviataci aj spolu s rodičmi mohli nahliadnuť do priestorov teoretického a praktického vyučovania, kde boli informovaní o možnostiach ďalšieho štúdia. Prezentovali sme študijné, učebne aj nadstavbove odbory.

    

    

    

  

 


Hvezdáreň a zaujímavá prednáška o živote kozmonauta

.  


Le Soleil, š.f.

Dňa 6.12.2023 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie  študentskej firmy Le Soleil. Schvaľovali sa stanovy študentskej firmy. Študenti predstavili svoj podnikateľský plán a uskutočnila sa voľba orgánov valného zhromaždenia a voľba dozornej rady.

Le Soleil študentskú firmu tvorí 9 pracovitých a cieľavedomých študentov odhodlaných zužitkovať všetky svoje doterajšie poznatky z oblasti ekonómie vďaka príležitosti, ktorá im bola predmetom aplikovaná ekonómia poskytnutá. Predpokladom úspešnosti ich podnikania je ambicióznosť sprevádzaná ochotou učiť sa nové veci a nebáť sa chopiť akejkoľvek príležitosti. 

 

   

 


Imatrikulácia

Dňa 6.12 sa v našej škole konala Imatrikulácia prvákov I.A a I.B triedy. Prváci zložili slávnostný sľub a boli prijatí do cechu kaderník, kuchár, kozmetik a informačné systémy a služby. Žiaci III.A si pre našich prvákov pripravili zábavné súťaže. Spoločne sme strávili príjemné dopoludnie.

   

   

  

  


Mikuláš - 6.12.2023

Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa. My sme sa síce učili ale Mikuláš so svojími pomocníkmi, anjelikom a čertíkmi, prišiel aj medzi nás a každého obdaril sladkou maškrtou.

      

     

  

 


Olympiáda v anglickom jazyku

Každoročne sa v novembri v našej škole koná školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – kategória 2C2 je určená pre anglofónnych žiakov a kategória 2D je určená pre ostatných žiakov stredných odborných škôl. Na školskom kole si žiaci overili svoje vedomosti z anglickej gramatiky, slovnej zásoby a jazykovej interakcie.

Najúspešnejší žiaci:

Kategória 2C2

1.      miesto: Viktória Berinštetová

2.      miesto: Ján Geci

Kategória 2D

1.      miesto: Sara Alena Sklenárová

2.      miesto: Sofia Saloňová

3.      miesto: Veronika Andrisová

 


Vianočné vystúpenie v Domove sociálnych služieb                           

V tento adventný čas naši žiaci potešili seniorov z DSS v Michalovciach vianočným programom a vianočnými sladkými dobrotami, ktoré napiekli naši kuchári.

         

    

    

      

      


Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

22. novembra 2023 sa žiaci II.A a III.A triedy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku pod názvom United neighbours of London. Zaujímavou formou si mali možnosť zopakovať si anglickú gramatiku a rozšíriť si slovnú zásobu.


Beseda - trestnoprávna zodpovednosť

Dňa 1.12.2023 sa žiaci II.A, II.B, IV.A zúčastnili prednášky na tému trestnoprávnej zodpovedností, s. kp - Rozsypalovou. V diskusii sa venovali aj aktuálnym témam v oblasti rizikového správania.

 


Workshop Startup Podnikanie

Dňa 21. novembra sa žiaci II.A triedy zúčastnili workshopu Startup Podnikanie, ktorý organizuje regionálne centrum mládeže v Košiciach. Žiaci sa s lektorom porozprávali o kreatívnych nápadoch na podnikanie a vytvorili si fiktívnu firmu, jej názov aj logo. Spoločne medzi sebou diskutovali a tak objavovali ich možné budúce podnikateľské cesty.

              

             


17.november Deň boja za slobodu a demokraciu - Medzinárodný deň študentstva

Keďže tento deň je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva a oslavou študentov, my sme si v rámci tohto týždňa pozreli výstavu Laco Majoroši, ktorá sa konala v mestskej galérií Zlatý býk Kino. Po nej sme sa presunuli do Kino centra Michalovce, kde sme si pozreli film s Tomášom Maštalírom Nikdy nehovor nikdy.

     

 

 


Najväčší festival príležitostí v Košiciach

Dňa 15. novembra žiaci IV.A a I.C triedy zavítali na 5. ročník najväčšieho festivalu príležitostí, ktorý sa konal v Košiciach. Tam mali možnosť otvorene komunikovať s rôznymi zamestnávateľmi a odborníkmi z rôznych sfér. Čakalo ich tam aj profesijné poradenstvo a snáď aj možné nové príležitosti.
 

   

  

  


Súťaž I-Bobor Junior

Žiaci našej školy sa 9.11.2023 zapojili do súťaže I- Bobor v kategórií Junior. 

1.miesto: Samuel Tokár

2.miesto: Daniela Gazdová

3.miesto: Karolína Michalková 

        

                                                                   


Súťaž I-Bobor Senior

Dňa 7.11.2023 sa žiaci našej školy zapojili do súťaže I- Bobor v kategórií Senior.

1.miesto: Sebastián Vaško

2.miesto: Radka Fedorišinová

3.miesto: Sebastián Adrián Gruľa

          


Správna voľba povolania 2023

Aj tento krát sme prezentovali našu školu na tomto skvelom podujatí.

      

  


Európsky deň jazykov
Dňa 26.septembra sme si pripomenuli Európsky deň jazykov. Pre žiakov boli pripravené zaujímavé aktivity – prezentácia o Európskej únii, európskych jazykoch a známych osobnostiach z rôznych európskych krajín. Žiaci si tento deň spestrili aj zábavnými úlohami súvisiacimi s cudzími jazykmi, ktoré sa vyučujú na našej škole.

 

  


Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia.

V úvode školského roka 2023/2024 SOŠ sv.Cyrila a Metoda v Michalovciach zrealizovala projekt pod názvom „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“, ktorý finančnou dotáciou podporilo mesto Michalovce. V rámci projektu 23 žiakov našej školy navštívilo dňa 26.09.2023 Spišský hrad, Spišské múzeum v Levoči, Radnicu a starý kláštor minoritov v Levoči.

       

       

     

   

    

     

  

  


Kurz ochrany života a zdravia

III.A a III.B pokračovali v ďalšich dňoch kurzom ochrany života a zdravia. V druhý deň, ktorý prebiehal v parku Kerta sa oboznámili s riešením situácií ako orientácie v teréne, prešli si otázkami civilnej obrany a evakuácie, nástrahami rôznych živelných pohrôm, dopravnej výchovy a branným pochodom. Posledný deň, ktorému však neprialo počasie sa naučili základy streľby zo vzduchovky, techniky streľby a pravidlá. Študenti si odniesli nové zážitky a poznatky k čomu im blahoželáme.

  

  

   


Účelové cvičenie

Stred septembra každoročne patrí povinným akciám a kurzom, nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku 2023/2024, kedy dňa 14.9 triedy I.A, II.A, I.B a II. B absolvovali povinné účelové cvičenie, triedy III.A a III.B absolvovali KOŽAZ a I.C a IV.A exkurziu do prírody. Kurzy prebiehali v stredisku Baňa, kde si zmerali sily v stanovištiach prvej pomoci, chemického poplachu, topografie, dopravnej výchovy, civilnej obrany a taktiež v zhyboch na hrazde. Najviac sa darilo triede III.B so ziskom 48 bodov, nasledovali triedy II.B a IV.A so 42 bodmi a tretie miesto získala trieda II.A s 38 bodmi.

   

    


Medzinárodný deň Finančnej gramotnosti

V rámci Medzinárodného dňa Finančnej gramotnosti, ktorý sa uskutočnil 8.9.2023 si naši žiaci preverili svoje vedomosti krátkym testom a opätovne sme zdôrazňovali neustálu potrebu zvyšovania finančnej gramotnosti nielen našich študentov, ale aj celého obyvateľstva. Do testovania sa zapojili žiaci II.A, III.A, III.B a IV.A triedy a najúspešnejšou riešiteľkou sa stala žiačka Tamara Kosiaková zo IV.A triedy..Srdečne blahoželáme.

  

     


späť