Zaujímavosti zo života školy 2021 / 2022


Školský výlet Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach

V rámci projektu „Po stopách Andyho Warhola“, ktorý spolufinancovalo Mesto Michalovce, žiaci našej školy dňa 3.9.2021 navštívili Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach. Moderné umenie A.Warhola a jeho výtvarné diela boli inšpiráciou pre žiakov z odboru propagačná grafika a informačné služby v ich budúcej tvorbe. Súčasťou bolo aj návšteva mini skanzenu, ktorý je II. etapou projektu Warhol city /zmena imidžu mesta Medzilaboriec/.

                   

         

                                    

     


Účelové cvičenie

Piatok 10.09 absolvovali študenti našej školy povinné Účelové cvičenie spojene s exkurziou do prírody. Využili sme krásny slnečný deň, ktorý sme strávili na jazere Baňa. Študenti si zmerali sily v zhyboch na hrazde a streľbe na cieľ z airsoftovej pištole, tak isto aj vo vedomostných testoch z prvej pomoci, civilnej ochrane a topografii.
Najúspešnejšou triedou bola III. B , druhé miesto patrilo spoločne triedam II. A a II. B a tretia bola trieda I. C.  Srdečne blahoželáme.
           

                       


Kurz ochrany života a zdravia

V dňoch 10.9, 13.9 a 14.9 študenti tried III. A a III. B absolvovali povinný Kurz ochrany života a zdravia, ktorý trval 3 dni. 

Prvý deň sme využili pekné počasie a krásne prostredie jazera Baňa kde študenti absolvovali stanovištia s prvou pomocou, civilnou ochranou, chemickým požiarom, zmerali si sily v zhyboch na hrazde a streľbe z airsoftovej pištole.

Druhý deň sme využili prostredie Bielej Hory kde sme si dopodrobna prešli všetky oblasti civilnej ochrany, študenti sa naučili ako postupovať pri mimoriadnych situáciách, evakuácií, ako sa správať v prírode, naučili sa o chránených krajinných oblastiach a národných parkoch, tak isto získali cenné poznatky z topografie.

Posledný deň si študenti zmerali sily v streľbe zo vzduchovky na terč. Najpresnejšiu mušku z triedy III. A mali Marko Schich ktorý nastrieľal 54 bodov zo 60 možných a Vanesa Rudziková, ktorá nastrieľala 31 bodov.

Z triedy III. B boli najúspešnejší Jaroslav Kalok so 42 bodmi a zhodných 26 bodov nastrieľali Sofia Horvátová a Viktória Platonovová.

                                                       Študenti si počas týchto troch dní odniesli plno nových poznatkov a zážitkov v tejto neľahkej dobe.

                                                                

                                           

                                                                            


Palacinkový mejdan

Dňa 13. októbra 2021 sme zrealizovali na škole palacinkový mejdan, ktorý bol spojený s finančnou gramotnosťou. V ňom žiaci ukázali nielen svoje kuchárske zručnosti, ale aj znalosťami z oblasti financií. Cieľom tohto palacinkového mejdanu bolo pripraviť nielen chutné a dobré vyzerajúce palacinky, ale taktiež správne vyrátať cenu na jednu takto pripravenú porciu. Zapojení žiaci I.C a III.B triedy to zvládli na výbornú a po zhodnotení a sčítaní bodov sa víťazmi stali obidve zúčastnené družstva. Gratulujeme.

                                                       

                                                                  


Príchuť ďalekého Ruska v škole.


V piatok 15.10. navštívil našu školu misionár salezián Štefan Kormančík.
Svojich 15 rokov prežitých na misii v Azerbajdžane a zopár mesiacov v Keni, Etiópii, či v Jakutsku vtesnal do pútavého rozprávania pre študentov 1.,2. a 3.-tieho ročníka. Ich upreté oči, gestá a zvuky prekvapenia a úžasu, im otvárali nové horizonty poznania a možností. "Aj vy sa môžete stať misijnými dobrovoľníkmi!" povedal Štefan mladým, "kuchári, grafici,..., vôbec ľudia s otvoreným srdcom pre potreby druhých. Nezarobíš peniaze, daruješ seba, ale získaš to, čo sa nedá kúpiť nikde - vďačnosť za to, čo máš a reštartovanú chuť žiť radostne a plnohodnotne svoj život."
Autor: Gúberová Helena

                                             

                                          

                                  


Súťaž I-Bobor

Dňa 9.11.2021 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže I- Bobor v kategórií junior z triedy 3.B - Vaľko Vladimír, Szabó Adrián , Kalok Jaroslav, Horváthová Sofia a dňa 11.11.2021 sa v kategórií junior zúčastnili žiaci z triedy 1.A - Ivanišin Matej  a Dziak Daniel  a z 2.A triedy- Demko Dominik, Fedorišinová Radka a Ema Valisková.

1. Miesto: Ema Valisková - 2.A – 26,67 bodov

2. Miesto: Sabo Matúš -  1.C – 26 bodov

3. Horváthová Sofia – 3.B – 24 bodov

            


17. November – Medzinárodný deň študentstva.

Deň boja za slobodu a demokraciu, deň, ktorý je oslavou študentstva. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácií. U nás na škole si tento deň žiaci spríjemnili komédiou zo školského prostredia Na férovku, pán učiteľ.


Olympiáda ľudských  práv  

Do školského kola Olympiády ľudských práv sa zapojili žiaci takmer zo všetkých tried. V písomnom teste preukázali svoje vedomosti z danej oblasti.

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci:

1. miesto:  Maksym Leonov

2. miesto:  Kristína Ďurašková

3. miesto:  Sofia Želinská


Olympiáda v anglickom jazyku   

V novembri sa každoročne koná školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Bolo tomu tak aj tento rok.

Žiaci mali najprv písomnú časť, kde svoje vedomosti preukázali v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, slovná zásoba a gramatika. Druhá časť bola ústna. Žiaci tvorili príbeh na základe obrázkov a zinscenovali dialóg na zadanú tému. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách 2D a 2C2.

Víťazmi sa stali:

Kategória 2D

1.       miesto:  Anna Sofia Valéria Gurguľová

2.       miesto:  Sara Alena Sklenárová

3.       miesto:  Filip Kroka

Kategória 2C2

1.       miesto:  Antónia Lenártová

2.       miesto:  Marek Gombár

3.       miesto:  Miroslava Demeterová


Mikuláš - 6. december

Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu po celom svete. Svedčia o tom mnohé kostoly a oltáre, postavené na jeho česť. Tento deň je spomienkou na jeho dobrotivé činy, pomoc ľuďom v núdzi a na jeho mimoriadnu zbožnosť. Aj k nám do školy zavítal svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Spríjemnil nám školské chvíle, rozdal sladkosti a sme radi, že na nás aj tento rok nezabudol.

              

                       


Gurmánky, š.f. – ustanovujúce valné zhromaždenie

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení 6. decembra 2021 Gurmánky, š.f. schválila podnikateľsky plán, stanovy, členov dozornej rady a manažment firmy v tomto zložení:

Prezident: Sofia Želinská

viceprezidentka financií - Zuzana Kolyová
viceprezidentka ľudských zdrojov - Vanesa Mihaliková
viceprezidentka marketingu - Kristína Paľová

viceprezidentka výroby - Barbora Palčáková

Samotná firma pracuje s reálnymi peniazmi, disponuje vstupným kapitálom a ponúka reálne výrobky. Študenti v rámci firmy prichádzajú do kontaktu so skutočným svetom podnikania.

 

          

 


Súťaž IKT zručností - najlepšia tajnička

Dňa 13.1.2022 sa žiaci I.A  a II.A triedy zúčastnili súťaže o najlepšiu tajničku, kde si overili svoje informačno komunikačné zručností.

1.miesto: Sabadoš Matej 1.A

2.miesto: Rohaľová Viktória  2.A

3.miesto: Dziak Daniel 1.A

   

  


27. január - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

V tento deň sme si filmom Denník Anny Frankovej pripomenuli utrpenie obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny, kde v rámci genocídy namierenej na židovské etnikum bolo vyvraždených okolo 6 miliónov Židov.


Súťaž zručnosti v skladaní obrúskov


2.februára si kuchári z I.B zasúťažili v skladaní obrúskov, 1.miesto získal Kiko Balog, 2. Miesto Samo Smaržík, 3. Miesto Sofia Bodnárová a Lukáš Lukačko.


      


Súťaž o najkrajší valentínsky príbeh alebo báseň


Súťaž o najkrajší valentínsky príbeh alebo báseň vyhrali Adrián Szabó/III.B/ a Sofia Salóňová/I.A/. Za odmenu si vychutnali sladké prekvapenie s valentínskym stolovaním.
 

    


Súťaž Rýchle prsty

Dňa 28.2.2022 sa žiaci triedy 2.A zapojili do školského kola súťaže rýchle prsty.

1.miesto: Vaško Sebastián

2 miesto: Valisková Ema

3 miesto: Gruľa Sebastián

       


Regionálne finále v nohejbale chlapcov

Po dlhšej prestávke spôsobenej pandemickou situáciou COVID 19 sa na stredných školách opäť športovalo a súťažilo. Zúžený formát športových súťaží pod záštitou KSK odštartoval finálovým programom v nohejbale chlapcov, Najlepší nohejbalisti stredných škôl nášho regiónu si zmerali sily systémom„každý s každým“. Turnaj mal tradične vysokú úroveň, čoho dôkazom bol aj jeho vyrovnaný priebeh. Prvenstvo si premiérovo pripísali chlapci z našej školy SOŠ sv. Cyrila a Metóda Michalovce, ktorí nestratili ani jediný sen a suverénnym spôsobom si vybojovali prvenstvo pred Gymnáziom Trebišov a bronzovú pozíciu si vybojovali nohejbalisti zo SOŠ obchodu a služieb Michalovce. Členmi víťazného družstva boli Patrik Tatár, Samuel Košič a Filip Bilohlávej. Srdečne blahoželáme


Celkové poradie chlapcov:

1. SOŠ sv. Cyrila a Metóda Michalovce

2. Gymnázium Trebišov

3. SOŠ OaS Michalovce

4. GPH Michalovce

5. GĽŠ Michalovce


          

               

                                                                                                                                  


              Ruský film v škole

Tento rok prebiehal už 18. ročník akcie Ruský film v škole. Na hodinách ruského jazyka sme si pozreli rozprávku «Серебряное копытце», vyplnili sme kvíz a najkrajšie scénky z rozprávky sme nakreslili a zaslali do súťaže.

Výtvarné práce našich žiakov mali úspech:

1.    miesto Viktória Židziková

2.    miesto Viktória Platonovová

3.    miesto Anastázia Tomková

Čestné uznanie získali žiačky Sofia Saloňová a Patrícia Olejníková.

 

                      


Ruské slovo

Cieľom recitačnej a speváckej súťaže Ruské slovo je rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov a vytvárať trvalý vzťah k ruskej poézii, próze

a hudbe.  Témou 16. ročníka bol svet rozprávok- „ В мире сказок“, súťaž prebiehala online.

Do súťaže sa zapojil aj žiak našej školy Maksym Leonov, ktorý prednášal ruskú národnú rozprávku Ленивая Арина.

V krajskom kole v kategórii prednes prózy (ruskojazyčné prostredie) získal 2. miesto. Blahoželáme!

 


Finančná gramotnosť 14. marec

Finančná gramotnosť je oblasť, ktorú by sme mali rozvíjať neustále.  Aj naši žiaci sa týmto riadia a neustále si na hodinách rozširujú svoje vedomosti z tejto oblasti na vybrané témy. Naposledy to bola Brigáda a výpočet čistej mzdy.

            


Čo vieš o anglicky hovoriacich krajinách

Žiaci našej školy si overili svoje vedomosti o anglicky hovoriacich krajinách. Otázky a úlohy boli zamerané na geografiu, históriu a rôzne zaujímavosti o anglicky hovoriacich krajinách a významných osobnostiach týchto krajín. Do súťaže boli zapojení žiaci študijných, učebných i nadstavbových odborov.

Najlepšie výsledky v súťaži dosiahli:

1.       miesto:  Matúš Sabo  I.C

2.       miesto:  Patrik Tatár  III.B

3.       miesto:  Anna Sofia Valéria Gurguľová  I.B

 


28. marec – Deň učiteľov


„ Jeden deň s dobrým učiteľom
je viac ako tisíc dní
usilovného samoštúdia“
Ján Amos Komenský

Naši milí žiaci učiteľom ich Deň spríjemnili milým slovom a piesňou. Poďakovali sa im všetkým za ich znalosti, trpezlivosť a obetu.

            


Ako vojna na Ukrajine ovplyvňuje financie a ekonomiku na Slovensku.

11.4.2022 sme si vypočuli online webinár s hlavným ekonómom NBS Michalom Horváthom, ktorý nám porozprával o tom, ako nás ovplyvnila vojna na Ukrajine.


12.apríla 2022 – odborná exkurzia Nestville Park Hniezdne a návšteva Hradu v Starej Ľubovni

                  

                 

                                                 

                                                   


Beseda s pracovníkmi Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

20.4.2022 nás na našej škole navštívili pracovníci ÚPSVaR Michalovce, ktorí nám odovzdali dôležité informácie o tom, ako sa orientovať na trhu práce po skončení školy a porozprávali nám taktiež o službách, ktoré Úrad práce poskytuje. 


Odborná exkurzia Knižnica Gorazda Zvonického Michalovce - 21.4.2022, trieda 1. A odbor ISL

                                


Okresného finále v bedmintone - 22.4.2022

 Dievčatá našej školy sa po viac ako dvoch rokoch zúčastnili okresného finále v bedmintone. Po tom ako svoju skupinu jednoznačne vyhrali sa vo finále stretli s dievčatami z gymnázia Ľudovíta Štúra, na ktoré nestačili a obsadili pekne 2. miesto a zároveň postupili do regionálneho finále. Členkami úspešného družstva boli : Kristína Beniakova,  Zuzana Kolyova, Dejka Románová.

        
                  

                

                   


Deň narcisov – 28. apríl 2022

Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkým, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom.

 


AMFO 2022

Naša účasť v amatérskej fotografickej súťaži AMFO je už takmer tradíciou. Aj tento rok sme sa v mesiaci apríl zúčastnili spolu s ostatnými priaznivcami a nadšencami fotografie a potešili oko diváka našimi výtvormi. Tejto súťaže, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku sa zúčastnili žiačka III.A triedy Emma Porubenská a Kevin Skoromaslej, žiak štvrtého ročníka. Témou tohtoročného jubilejného 50.ročníka bola „Pamäť“.  Týmto našim žiakom oficiálne ďakujeme za účasť a prajem im ďalšie fotografické úspechy.

      

 

     

      


Súťaž - Najlepšia prezentácia

Dňa 5.5.2022 sa žiaci I. A  triedy zúčastnili súťaže o najlepšiu prezentáciu, kde si overili svoje informačno komunikačné zručností.

1.miesto: Ivanišin Matej

2.miesto: Dziak Daniel

3.miesto: Vanesa Cuartero Süčová

                     


Ako sa orientovať vo svete financií - 9.5.2022

O tom, ako porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách nám prišla porozprávať regionálna riaditeľka pre Universal Anežka Arvayová.

                       


Medzinárodný deň pohybom k zdraviu

10. mája sme sa všetci držali hesla Pohybom k zdraviu a tak sme  si spoločne zašportovali. Futbal, basketbal, stolný tenis, badminton či volejbal, každý si prišiel na svoje.

Všetkých nás spoločne strávené chvíle na ihrisku nabili energiou a dobrou náladou.

              

                                  

             


Košice – Miklušova väznica, Steel park

12. mája sme navštívili v Košiciach Miklušovu väznicu, kde sme sa dozvedeli, že je to súbor dvoch prepojených gotických meštianskych domov z prvej polovice 15. storočia, ktoré boli na začiatku 17. storočia adaptované pre potreby mestskej väznice a mučiarne. Pozreli sme si všetky jej zákutia a vydali sme sa ďalej Do Steel parku, kde sme si pozreli zaujímavé expozície a taktiež sme sa v laboratóriu dozvedeli niečo o Tajomstve vody.
 

              

                

                 

                     

    

                                


Príprava na Plenér 2022

Dňa 27.5.2022 sa žiaci III.A triedy odboru propagačná grafika zúčastnili aktivity v rámci krajinárskeho kurzu, skrášlenie areálu letného kúpaliska v Strážskom. Aktivita sa realizovala v rámci zóny umenia v spolupráci so ZUŠ v Strážskom.

Svieže drinky, zmrzliny a iné motívy by mali spríjemniť chvíľky oddychu a relaxu v horúcich letných dňoch.

                              

            


Festival študenstského remesla

Na festivale študentského remesla v Kežmarku si naši žiaci zmerali sily v odboroch:
Kuchár - Maksym Leonov a Daniel Ivan Zhupanyn z I.B, Kaderník - Viktória Židzíková z I.C s modelkou Patríciou Olejníkovou z II.A Kozmetik - Andrea Kanalošová z I.A s modelkou Vanesou Rudzíkovou z III.A.
Tvárou festivalu bola populárna slovenská speváčka Celeste Buckingham, ktorá bola členkou poroty.
V silnej konkurencii sme si vybojovali v odbore kuchár 2. miesto a v odbore kaderník 3. miesto.
Výhercom srdečne blahoželáme.