Zaujímavosti zo života školy 2020 / 2021


 

ŠKOLSKÝ  VÝLET - NÁVŠTEVA  SKANZENU  A  PODVIHORLATSKÉHO  MÚZEA  V  HUMENNOM

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 


 

ROZLÚČKA  S  MATURANTAMI

Dňa 14.5.2021 sa konala na školskom dvore slávnostná rozlúčka so žiakmi maturitného ročníka IV.A triedy. Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy boli najlepší  žiaci odmenení za výborný prospech a reprezentáciu školy.

Všetkým absolventom želáme veľa úspechov.

 

 


 

VEĽKONOČNÉ  STOLOVANIE

Vo veľkonočnom období sa do online súťaže zapojili žiaci z I.A / Tamara Kosiaková, Viky Rohaľová, Paťa Olejníková/, I.B / Robo Struk/, II.B /Vladko Vaľko, Kristián Hegeduš, Adrián Sabo/, III.B /Erika Janáková/ o najkrajšie veľkonočné stolovanie.

1. miesto: Kristián Hegeduš

2. miesto: Vladko Vaľko, Paťa Olejníková

3. miesto: Robo Struk, Erika Janáková

Výhercom srdečne blahoželáme!

    

    


 

VALENTÍNSKE  STOLOVANIE

14. februára 2021 sa žiaci zapojili do online súťaže o najkrajšie valentínske stolovanie.

1. miesto získala  Paťa Olejníková /I.A/

2. miesto získal Vladko Vaľko /II.B/

3. miesto získal Robo Struk /I.B/

Výhercom srdečne blahoželáme!

 

     


 

VYHODNOTENIE ONLINE SÚŤAŽE ZRUČNOSTI V SKLADANÍ OBRÚSKOV A VIANOČNOM STOLOVANÍ

1. miesto: Vladko Vaľko, II.A

2. miesto: Patrícia Olejníková, I.A, Robo Struk, I.B

3. miesto: Erika Janáková, III.B, Sofia Horváthová, II.B, Dominik Kuruc, II.B

Mimoriadna cena: Simona Poľáková, I.A

Blahoželáme! Odmeny budú odovzdané po návrate do školy.

   

   

   

   


 

ÚČELOVÉ  CVIČENIE,  EXKURZIA  DO  PRÍRODY

Deň 18.9 sme využili na absolvovanie účelového cvičenia a exkurzie do prírody, ktoré sa uskutočnilo na Bielej Hore. Študenti za prísnych opatrení absolvovali štyri stanovištia zamerané na civilnú ochranu, jadrové zbrane, prvú pomoc a topografiu s orientáciou na mape. Najlepšie si s danými úlohami poradili študenti triedy 1.B so ziskom 36 bodov, tesne za ňou skončila trieda 2.B, ktorá získala 35 bodov a tretie miesto si rozdelili triedy 4.A a 2.A, ktoré získali zhodne po 33 bodov.

    

    

    späť