Úspechy žiakov školy


Školský rok 2023/2024

 

 

 

Ruské slovo


Dňa 25.1.2024 sa konalo krajské kolo súťaže Ruské slovo.
Našu školu reprezentovala žiačka I.A triedy Diana Gombárová, ktorá v kategórii prednes prózy obsadila 3. miesto.
Srdečne blahoželáme!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Školský rok 2022/2023


 

  

 

Detský film v škole 2022

V rámci predmetu ruský jazyk sme sa zapojili do zaujímavej výtvarnej súťaže, naše žiačky Veronika Andrisová, Viktória Židziková a Vanesa Cuartero Süčová získali krásne umiestnenia.

Srdečne blahoželáme!
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Školský rok 2021/2022


 

 

Súťaž kaderníkov a kuchárov  na festivale študentského remesla v Kežmarku

dňa 10.6.2022.

odbore kaderník 3. miesto. Viktória Židzíková z I.C s modelkou Patríciou Olejníkovou z

v odbore kuchár 2. miesto Kuchár - Maksym Leonov a Daniel Ivan Zhupanyn z I.B,
 

Výhercom srdečne blahoželáme.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresné kolo bedminton dievčat

22.04.2022 sa konalo okresné kolo v bedmintone dievčat. 

Naše žiačky Kristína Beniakova,

Zuzana Kolyova a Dejka Románová obsadili krásne  2 miesto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruský film v škole

 V súťaži Ruský film v škole získali naše žiačky  za úspešne výtvarné práce:

1 miesto: Viktória Židziková

2 miesto: Viktória Platonovová

3 miesto Anastázia Tomková

Čestné uznanie získali žiačky Sofia Saloňová a Patrícia Olejníková.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruské slovo

Dňa 2.2.2022 sa konalo krajské kolo súťaže Ruské slovo.  Našu školu reprezentoval žiak Maksym Leonov v krajskom kole v kategórii prednes prózy  (ruskojazyčné prostredie) kde získal krásne 2. miesto.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálne finále v nohejbale chlapcov

22.03.2022 sa konalo regionálne kolo XIII. ročníka v nohejbale chlapcov. 

Naša škola  úspešne obsadila 1. miesto.

Celkové poradie chlapcov:

1. SOŠ sv. Cyrila a Metóda Michalovce

2. Gymnázium Trebišov

3. SOŠ OaS Michalovce

4. GPH Michalovce

5. GĽŠ Michalovce


Školský rok 2019/2020


     Krajské kolo súťaže Ruské slovo

    Dňa 19. februára 2020 sa konalo krajské kolo súťaže Ruské slovo. Našu školu reprezentovala  Nikola Nemetová z III.A triedy, ktorá v kategórii sólový spev  obsadila krásne 3. miesto.

 

     CELOSLOVENSKÁ VÝTVARNA SÚŤAŽ ČERVENÉ STUŽKY 2019

     Žiačka Andrea Romanová získala „Čestné uznanie“.

 

     Informatický bobor

     Dominika Pappová z III.A sa stala úspešnou riešiteľkou on-line informatickej súťaže iBobor.

 

  

   

 

     Ruský film v škole

    V súťaži Ruský film v škole získali Dominika Pappová a Lucia Hašková 1. miesto, Jessica Grajcárová obsadila 3. miesto.

 

   

Školský rok 2018/2019


      

 

     Recyklohry

    Projekt Recyklohry každoročne oceňuje školy, ktoré sa počas uplynulého školského roka aktívne zapájali do environmentálnych aktivít. Do projektu je zapojených 1253 základných a stredných škôl z celého Slovenska, úspechom je, že aj naša škola je medzi 25 ocenenými školami.

 

     Okresné kolo v atletike SŠ

    25.04.2019 sa konalo okresné kolo v atletike SŠ chlapcov a dievčat. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka 3. ročníka Jana Berešová, ktorá v hode diskom obsadila 1. miesto a žiak 1. ročníka Kevin Skoromaslej, ktorý v skoku do výšky obsadil 3. miesto.

 

     Krajské kolo súťaže Ruské slovo

    Dňa 6. marca 2019 sa konalo krajské kolo súťaže Ruské slovo. Našu školu reprezentovala  Nikola Nemetová z II.A triedy, ktorá súťažila v kategórii sólový spev s hudobným doprovodom gitaristky Anny Fedorovej zo IV. A. Svojim spevom zaujala odbornú porotu a obsadila krásne 3. miesto.

 

  

     Ruský film v škole

    V súťaži Ruský film v škole získali Sarah Jevčiková 1. miesto, Lucia Hašková 2. miesto a Dominika Pappová čestné uznanie.

 

     Červené stužky

    Žiačka Andrea Romanová vyhrala celoslovenskú výtvarnú súťaž „Logo pre červené stužky“ v kategórii SOŠ.

 

      Informatický bobor

   Samuel Sabočik z II.B a  Damián Žofčin z III.A sa stali úspešnými riešiteľmi on-line informatickej súťaže iBobor.

 

    Bohúňova paleta 2018

Žiačka III.A triedy Lucia Hašková v medzinárodnej výtvarnej súťaži Bohúňova paleta 2018 za výtvarnú priestorovú prácu s využitím hry vlastného autoportrétu a jeho variácií získala v kategórii kombinovaná technika zlaté pásmo.

 

    AMFO 2018

Žiačka III.A triedy Sarah Jevčíková získala v krajskom kole druhé miesto s fotografiou „Hraná pomoc“.  

 

   

Školský rok 2017/2018


     Tatranskí rytieri

   V druhom ročníku ekologického projektu Tatranskí rytieri sme v kategórii stredná školy zvíťazili.

 

     6. ročník Festivalu študentského remesla v Kežmarku

    Žiačka Barbora Jakubová vytvorila dámsky historický účes pre obdobie barok  a umiestnila sa v rámci škôl z celého Slovenska na 2. mieste.

 

      Okresné kolo v ľahkej atletike

    24.04.2018 sa konalo okresné kolo v ľahkej atletike chlapcov a dievčat. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka 2. ročníka Jana Berešová, ktorá v hode diskom obsadila 2. miesto.

 

     AMFO  2018

    AMFO 2018 je regionálna postupová súťaž neprofesionálnych fotografov. Našu školu reprezentovala žiačka A. Fedorová z III.A triedy, ktorá zastúpila kategóriu do 21 rokov a S. Jevčíková z II.A triedy v kategórií do 16 rokov, čím bola najmladšou účastníčkou. Získala diplom a ocenenie za fotografiu s názvom „Hraná pomoc“.

 

      Krajské kolo súťaže Ruské slovo

    Dňa 9. marca 2018 sa konalo krajské kolo súťaže Ruské slovo. Našu školu reprezentovala  Nikola Németová z I.A triedy, ktorá súťažila v kategórii sólový spev s hudobným doprovodom gitaristky Anny Fedorovej z III. A. Svojim spevom zaujala odbornú porotu a obsadila krásne 2. miesto.

 

      Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

    Dňa 17. januára 2018 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval žiak IV.A triedy Kristián Pastornícky, ktorý v kategórii 2C2 obsadil 2. miesto.

 

     Nebuď otrok drog

    Súťaž pod názvom „Nebuď otrok drog“ zorganizovala Tlačová agentúra SR s podporou Ministerstva zdravotníctva v rámci protidrogových aktivít. Študentka 2. ročníka odboru propagačná grafika Sarah Jevčíková získala za svoju prácu „Zotročený drogou“ krásne 2. miesto.

 

     Ruský film v škole

    V súťaži Ruský film v škole získali Lucia Hašková z II. A a Natália Poltoráková z I. A 1. miesto.

 

 

Školský rok 2016/2017


     Bohúňova paleta

     Sarah Jevčíková získala  v kategórii kombinovaná technika bronzové pásmo.

 

     Výtvarná súťaž EGO versus EKO

    Sarah Jevčíková získala cenu Slovenskej agentúry životného prostredia za prácu „Staronová krása“.

 

      Krajské kolo SOČ

     7. apríla 2017 sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo 39. ročníka SOČ. Z našej školy sa tento rok prebojovali do krajského kola 3 súťažiaci v dvoch odboroch. 08 Cest. ruch, hotelierstvo, gastronómia: Pavol Boško, 13 História, politológia, filozofia a právne vedy: Milan Berta a Zuzana Siksová. Aj keď žiaci nepostúpili do celoštátneho kola, za reprezentáciu školy ďakujeme.

 

 

     Obvodné kolo anglickej olympiády

     18.01.2017 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval Kristián Pastornícky z III.A, ktorý v kategórii 2C2 obsadil tretie miesto.

 

     Ruský film v škole

    V súťaži Ruský film v škole získala  Radoslava Bartová z I .A 1. miesto a Kristína Horváthová z III.B triedy 2. miesto.

 

     Bedminton

     Daniela Struková a Ľudmila Bľandová obsadili 3. miesto v okresnom kole stredných škôl.

 

 

Školský rok 2015/2016


      Športové súťaže o pohár primátora

   12.4.2016 sa uskutočnil VIII. ročník Športových súťaží o pohár primátora organizovaných mestom Michalovce, kde  naša škola obsadila druhé miesto v súťaži silového trojboja družstiev dievčat michalovských stredných škôl.

 

      Ruské slovo

   10. februára 2016 sa v Košiciach uskutočnil Gala koncert 10. ročníka súťaže Ruské slovo. Tematika CK Ruské slovo: Folklór  - duša národa. Na slávnostnom podujatí boli vyhlásené výsledky súťaže v kategóriách: poézia, próza, sólový spev a skupinový spev.

Naša žiačka Vanesa Macková získala v kategórii sólový spev krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme.

     Ruský film v škole

    V súťaži Ruský film v škole získal náš žiak Denis Harakaľ krásne tretie miesto.

     Obvodné kolo anglickej olympiády

     14.01.2016 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval Kristián Pastornický z II.A, ktorý v kategórii 2C2 obsadil druhé miesto.

 

     Stolný tenis

    Nikola Čolláková, Kristína Čolláková a Patrícia Popeľášová úspešne reprezentovali našu školu na okresnom kole v stolnom tenise stredných škôl, kde obsadili 3. miesto.

 

     Recyklohry

    Zaradili sme sa medzi 24 najaktívnejších škôl z celého Slovenska.

      Orientačný beh

     25.9.2015 sa konal Orientačný beh žiakov a žiačok stredných škôl. Chlapci skončili na 6. mieste a dievčatá obsadili v silnej konkurencii krásne  3. MIESTO. Členkami úspešného družstva boli Erika Zolotová, Barbora Jakubová a Simona Švajková.


Školský rok 2014/2015


 

      Recykluj a vyhraj

     Už druhý školský rok sme sa zapojili do súťaže Recykluj a vyhraj, v kategórii Pieseň sme v konkurencii 33 súťažných nahrávok získali krásne tretie miesto.

      Ľudová pieseň košickej mládeže

     7. mája 2015 sa konala súťaž v speve „Ľudová pieseň košickej mládeže“, zúčastnili sa ho žiaci: Michal ŠvoňavaVanesa Macková z II. A a Táňa Popovičová z  III.B. Žiaci získali ocenenie primátora mesta Košíc a ministra školstva.

 

     Stredoškolská  odborná  činnosť

     SOČ je súťažou talentovaných stredoškolákov v riešení odborných problémov v 18 vedných odboroch.  1. apríla sa konalo v Košiciach krajské kolo SOČ. Zúčastnila sa ho žiačka 4. A  Zuzana Buzinkaiová prácou Kúpte si ma Výtvarné spracovanie obalu na CD v odbore: 16-Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba. Konzultantkou jej bola Mgr. Anna. Raffačová.

     

    

     Okresné kolo v atletike SŠ

     21.4.2015 sa uskutočnilo okresné kolo v atletike stredných škôl.

Naše úspechy:

Patrik Chimaľ: 1. miesto v šprinte na 200 m a 3. miesto v skoku do diaľky

Kristína Zozulinecová: 3. miesto v hode diskom

Simona Švajková: 3. miesto v behu na 800 m

 

 

     Športové súťaže o pohár primátora

   1.4.2015 sa uskutočnil VII. ročník Športových súťaží o pohár primátora organizovaných mestom Michalovce. Naše dievčatá Kristína Bratinková, Lenka Šalachová, Kristína Zozulinecová a Simona Švajková vybojovali 1. miesto v súťaži silového trojboja družstiev a žiačka Kristína Bratinková z 3. A získala 3. miesto v kategórii Hľadáme najzdatnejšiu študentku SŠ.

  

     Ruské slovo

    6. februára 2015 sa v Košiciach uskutočnil Gala koncert 9. ročníka súťaže Ruské slovo. Tematika CK Ruské slovo: 70. Výročie SNP, 70. Výročie Víťazstva nad fašizmom - Nech nám vždy slnko svieti! Na slávnostnom podujatí boli vyhlásené výsledky súťaže v kategóriách: poézia, próza, sólový spev a skupinový spev.

Naši žiaci Štefan Kiss, Milan Berta a Vanesa Macková získali v kategórii skupinový spev krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme.

     Olympiáda ľudských práv

     Olympiáda ľudských práv má dlhoročnú tradíciu, tento rok sa konal už XVII. ročník tejto súťaže. Na krajskom kole v Košiciach našu školu úspešne reprezentoval žiak 2.A Vladislav Pilník.

 

 

     Bride of the future - Nevesta budúcnosti

     Agentúra LeRen Renáta Lenčéšová a Výstavisko Agrokomplex Nitra usporiadalo 23. januára 2015 už IV. ročník celoslovenskej súťaže "Bride of the future" (Nevesta budúcnosti). V kategórii „žiaci“ získal najvyššie ocenenie 1.miesto študent  Strednej odbornej školy sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach Ján  ZOLOTA, žiak druhého ročníka učebného odboru kaderník, ktorý bol autorom súťažného účesu i celkovej vizáže.

     Obvodné kolo anglickej olympiády

     15.01.2015 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval Kristián Pastornický z I.A, ktorý v kategórii 2C2 obsadil prvé miesto.

 

     Ruské slovo

    Krajské kolo súťaže sa konalo 12.decembra 2014 v Michalovciach. V kategórii skupinový spev získali Štefan Kiss, Milan BertaVanesa Macková tretie miesto. Úspešne nás reprezentovala aj Dominika Filipová v kategórii poézia.

 

     Ruský film v škole

    V súťaži Ruský film v škole získala naša žiačka Kristína Horváthová krásne tretie miesto.

 

     Majstrovstvá okresu v stolnom tenise

     Dňa 18.11. 2014 na majstrovstvách okresu v stolnom tenise žiačok stredných škôl našu školu úspešne reprezentovali žiačky Zuzana Popeľašová, Nikola Čolláková a Kristína Čolláková. Vybojovali pre nás pekné 1. miesto.

     Informatický bobor

    Matúš Besterci a Michal Hnat, žiaci 4.A triedy, sa stali úspešnými riešiteľmi on-line informatickej súťaže iBobor v školskom roku 2014/2015 v kategórii Senior.

 

       Majstrovstvá okresu v bedmintone

     Nikola Nechtilová Kristína Zozulinecová úspešne reprezentovali našu školu na majstrovstvách okresu v bedmintone žiačok stredných škôl, kde obsadili krásne  3.miesto.

 

Školský rok 2013/2014


     Ekostopa

     Naša škola si tento rok vypočítala aktuálnu ekostopu a získala certifikát pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

     Športové súťaže o pohár primátora

     29.5.2014 sa uskutočnil VI. ročník Športových súťaží o pohár primátora organizovaných mestom Michalovce. Naše dievčatá vybojovali 1. miesto v súťaži silového trojboja družstiev a žiačka Kristína Šalachová z 2. B sa stala víťazkou kategórie Hľadáme najzdatnejšiu študentku SŠ.

 

       Ľudová pieseň košickej mládeže

    Na 10. ročníkkrajského Matičného festivalu „Ľudová pieseň košickej mládeže“ získali naše žiačky Taňa Popovičová z II.B, Michaela Joniová z II.B a Vanesa Macková z I. A Cenu primátora mesta Košice, Michaela Joniová a Vanesa Macková cenu firmy LYNX.

       Ruské slovo

     V tomto školskom roku sa konal  VIII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže –Zimné športy, v ktorej žiačka Zuzana Popeľášová z 3. A obsadila tretie miesto. Miroslav Fogoš, žiak 2.A,  získal za svoju prácu čestné uznanie.

       Olympiáda ľudských práv

     Olympiáda ľudských práv má dlhoročnú tradíciu, tento rok sa konal už XVI. ročník tejto súťaže. Na krajskom kole v Košiciach našu školu úspešne reprezentoval žiak druhého ročníka Miroslav Fogoš.

  

     Obvodné kolo anglickej olympiády

     16.01.2014 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval Peter Rabinčák z III.A, ktorý obsadil čestné tretie miesto. Tou cestou mu blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v rozvíjaní svojich jazykových zručností.

     Ruský film

     Do súťaže Ruský film sme sa zapojili  zaslaním výtvarných prác na tému  kresleného filmu Malyš a Karlson. Z našich žiakov porotu najviac zaujala Vanesa Macková z I.A, ktorá za stvárnenie hlavného hrdinu rozprávky získala tretie miesto .

 

     Informatický bobor

    Matej Krajňák, žiak 2.A triedy, sa stal úspešným riešiteľom on-line informatickej súťaže iBobor v školskom roku 2013/2014 v kategórii Junior.

 

     Kuchár Zemplína 2013

   Tatranský a Košický klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov a Stredná odborná škola obchodu a služieb Michalovce v spolupráci s Hotelom MOUSSON **** Michalovce usporiadali 1. ročník Jesennej gastronomickej výstavy, ktorej súčasťou bola súťaž „Kuchár Zemplína 2013“. Výhercom súťaže sa stal absolvent našej školy Lukáš Lukáč.

      Majstrovstvá okresu v bedmintone

   Nikola Nechtilová, Kristína ZozulinecováZuzana Popeľášová úspešne reprezentovali našu školu na majstrovstvách okresu v bedmintone žiačok stredných škôl, kde obsadili krásne 2. miesto  a len o pár bodov im ušla účasť na Krajských majstrovstvách. Blahoželáme.

 

      Majstrovstvá okresu v stolnom tenise

     Dňa 16.10. 2013 na majstrovstvách okresu v stolnom tenise žiačok stredných škôl našu školu úspešne reprezentovali žiačky Zuzana Popeľašová, Nikola Čolláková a Kristína Čolláková. Vybojovali pre nás pekné 3. miesto.

 


Školský rok 2012/2013


     Krajské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO

     Naše žiačky získali pod vedením Mgr. Evy Kuľhovej a Ing. Jozefíny Javorskej 3. miesto v kategórii spev - stredné školy. Boli to žiačky Michaela Fencíková, Jana Chomičová a Tatiana Popovičová. 

 

  

     Ľudová pieseň košickej mládeže

    Na 9. ročníkkrajského Matičného festivalu „Ľudová pieseň košickej mládeže“ získala naša žiačka Taňa Popovičová z I.B Cenu primátora mesta Košice.

     Okresné kolo v stolnom tenise - dievčatá

     Naše žiačky Zuzana Popeľášová, Nikola Nechtilová a Kristína Čolláková vybojovali 2. miesto.

 

     Olympiáda v anglickom jazyku

     Peter Rabinčák získal 2. miesto v kategórii 2D v obvodnom kole.

     Ceburaška a krokodíl Gena

     Vo výtvarnej súťaži pri príležitosti akcie Ruský film 2012 získala naša žiačka 2. ročníka odboru propagačná grafika Zuzana Buzinkaiová 3. miesto.

 


Školský rok 2011/2012


       Študentský šperk roka 2011

     V celoslovenskej súťaži "Študentský šperk roka 2011, ktorá sa konala 3. 11. 2011 v Bratislave, žiačka Zuzana Hartošová získala 1. miesto v kategórii PRÍVESOK.

     Ruské slovo

     V súťaži Ruské slovo vyhlásenej pri príležitosti 50. výročia letu do vesmíru vyhrala Anna Tomková a Michaela Fencíková 3. miesto v kategórii Skupinový spev a Zuzana Hartošová vo výtvarnej súťaži taktiež 3. miesto.


Školský rok 2010/2011


       Zemplínske pero 2010

     Na 12. ročníku regionálnej súťaže Zemplínske pero organizovanej Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach získala Miroslava Iškyová z I.C 2. miesto v kategórii próza a Lucia Ferková z I.C 3. miesto v kategórii próza.

     Ruský film 2010

     V súťaži, ktorú vypísal Zväz Rusov Košice získali vo výtvarnej súťaži Štefan Olah z I.B triedy 3. miesto a Viktória Antoniová, žiačka II.A triedy 2. miesto.

     Projekt pamiatky 2010

     V literárnej súťaži Cesty za poznaním minulosti získal Jaroslav Šolc, žiak II.A triedy 3. miesto v kategórii próza prácou Môcť tak zastaviť čas.

     Športové stretnutie - Pravoslaviáda 5

     Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS, skupina Košice usporiadala športové stretnutie, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy, kde obsadili 3. miesto vo futbale.


 Školský rok 2009/2010


     Okresné kolo v ľahkej atletike - máj 2010

     Našim študentom sa darí aj v športe. Dôkazom sú výsledky v Okresnom kole v ľahkej atletike, ktoré organizovala Stredná odborná škola technická v Michalovciach na pracovisku na Kapušianskej ulici. Žiakov školy pripravoval a sprevádzal náš učiteľ telesnej výchovy Mgr. Eduard Brhlík.

     V silnej konkurencii škôl s vysokým počtom žiakov sme dosiahli veľmi dobré výsledky. Alžbeta Tadianová, žiačka I. A triedy odboru kozmetik získala 2. miesto v hode diskom dievčat. Pavol Bača z II.A triedy odboru kuchár získal 2. miesto v behu na 200 m chlapcov a Matúš Šmiga z I.B triedy nadstavbového štúdia odboru spoločné stravovanie získal 3. miesto v behu na 1500 m chlapci.

     Práce stredoškolskej odbornej činnosti

     Cenrum voľného času - regionálne centrum mládeže Košice usporiadalo prezentáciu prác SOČ, ktorej sa zúčastnili:

     Veronika Lengyelová v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba.

     Ingrid Pogáňová v odbore Ekonomika a riadenie.

 
 
     Zemplínske pero 2009

     Lucia Ferková, žiačka 3. ročníka odboru kaderník získala v 11. ročníku regionálnej autorskej súťaže Zemplínske pero 2009 organizovanej Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach 2. miesto v 3. kategórii - próza.

     Ruské slovo

     V školskom roku 2009/2010 prebiehal 4. ročník súťaže v prednese ruskej poézie a prózy pod názvom Ruské slovo. Krajské kolo sa uskutočnilo 9. 4. 2010 v Michalovciach. Našu školu reprezentovali 3 žiaci: Žiačka druhého ročníka Anna Tomková získala krásne 3. miesto v kategórii próza stredné školy a postúpila na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo 28. 4. 2010 v Košiciach. V konkurencii študentov z celého Slovenska síce nezískala ocenenie, ale srdečne blahoželáme ku krásnemu úspechu.

     Študentský šperk roka 2010

     CECH ZLATNÍKOV A  KLENOTNÍKOV Slovenska zorganizoval v dňoch 13. a  14. apríla  v Bratislave už 14. ročník celoslovenskej súťaže „ŠTUDENTSKÝ ŠPERK ROKA 2010“. Témou tohto ročníka bolo navrhnutie a  výroba náramku. I tento rok  sme potvrdili svojou účasťou silnú pozíciu a rešpekt škôl v rámci z celého Slovenska, zameraných na výrobu šperkov. Zuzana Hartošová, žiačka 3.ročníka, obsadila 3. miesto.


Školský rok 2008/2009


     Plavecká súťaž stredných škôl 2008

     16. decembra Stredná odborná škola v Michalovciach pod záštitou Krajského školského úradu v Košiciach zorganizovala plaveckú súťaž pre žiakov stredných škôl v rôznych plaveckých disciplínach. Naši žiaci pod vedením nášho učiteľa Eda Brhlíka si priniesli 2 diplomy za 2. miesto v disciplíne 4 x 50 m voľný spôsob dievčatá (Kozempelová, Pavlovčáková, Kohútová, Tkáčová) a 3. miesto v disciplíne 4 x 50 m voľný spôsob chlapci (Kontra, Šalacha, Holečko, Jurčo).

     Mladý remeselník 2008

     20.a 21. novembra 2008 sa uskutočnilo v Prešove podujatie „Mladý remeselník 2008“. 22 stredných odborných škôl z košického, prešovského kraja a školy z Poľska prezentovali svoje výsledky . Naša škola sa predstavila výrobkami žiakov učebného odboru zlatník a klenotník. Žiaci Michal KontraTomáš Kučmáš predvádzali jednotlivé technologické postupy ručnej výroby šperkov. V kategórii drevo - kov výrobok nášho žiaka získal ocenenie  „TOP výrobok“ roka 2008.


Školský rok 2007/2008


     Okresné kolo v ľahkej atletike 2007/2008 

     V Okresnom kole v ľahkej atletike 2007/2008sa na veľmi pekných miestach umiestnili aj naši študenti. V množstve škôl s oveľa väčším počtom študentov sme sa nestratili a priniesli si 4 ocenenia. Eva Murníkova, žiačka 3. A triedy odboru kozmetička vybojovala 1. miesto v skoku do výšky, 3. miesto v hode diskom a 3. miesto v hode oštepom. Peter Havrila, žiak 4. A triedy odboru kuchár vybojoval  3. miesto v hode diskom. Úspechy získali pod vedením učiteľa telesnej výchovy Mgr. Eduarda Brhlíka.

     Celoslovenská súťaž Študentský šperk roka 2008

     Najvyššie ocenenie - 1. miesto získala žiačka 3. ročníka učebného odboru zlatník a klenotník Soňa Lazorová. Odborná porota, zložená z významných osobností z oblasti šperkárstva, umenia, kultúry a politického života, hodnotila výtvarný návrh i celkové prevedenie výrobku.

     Medzinárodný veľtrh kaderníctva a kozmetiky

     V.  ROLANDOV  HREBEŇ  2008

     Otvorené majstrovstvá Slovenska v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike sa konali v dňoch 18. a 19. apríla 2008 v Bardejove. V kategórii pánsky účes, disciplíne „Denný účes so strihaním a úpravou prstami v štýle aktuálnej módy“ získala Katarína Švihurová 1. miesto. V kategórii dámsky účes, disciplíne „Extravagantný účes na diskotéku“ obsadil Viktor Lisničuk 3. miesto. Paula Semivanová  získala 1. miesto v disciplíne „Večerné líčenie – ikona modernej Ameriky“.

     Mladý remeselník 2007

     SOU stavebné v Prešove na Volgogradskej ulici pravidelne poriada súťaž Mladý remeselník, kde si môžu zmerať svoje schopnosti a zručnosti žiaci rôznych škôl. Tejto súťaže sme sa zúčastnili druhýkrát a priniesli sme si diplom za TOP výrobok textil a ostatné - Kolekcia barokových šiat.

 


Školský rok 2006/2007


     Sympózium umeleckopriemyselných škôl Českej republiky v Turnove

     Michalovi Kontrovi z 3.B pod vedením p. majsterky Ely Žeňuchovej udelili ocenenie Granát DUV Turnov za najlepší umelecký objekt s názvom Ona a život.

 

     Zelený svet 2007

     Čestné uznanie si odniesli naše žiačky za účasť na XII. ročníku medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže - ZELENÝ SVET - Príroda v motívoch ľudovej rozprávky. Do súťaže zaslala p. uč. Raffáčová fotografie z prípravy SOČ  na tému: Poďme tam, kde sa doteraz dejú zázraky.

 

     STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 2007

     Zo školského kola SOČ postúpili žiačky Erika Hangyaková, Nikoleta Mihálková a Renáta Mihalková s prácou Poďme tam, kde sa doteraz dejú zázraky pod vedením pani učiteľky Mgr. Anny Raffáčovej do oblastného kola, v ktorom vo svojej kategórii kultúra, umenie, odevná tvorba obsadili 1. miesto a postúpili do krajského kola. Dievčatá nesklamali ani v krajskom kole, kde v tvrdej konkurencii získali 1. miesto a postúpili so celoslovenského kola.

     HOROVOV ZEMPLÍN 2006

     V recitačnej súťaži, ktorú organizovalo Mestské kultúrne stredisko, Horovov Zemplín, získala žiačka 3.A triedy Jana Šepeľáková 2. miesto v kategórii žiakov SOU. Je to už jej druhé ocenené miesto. Robí radosť hlavne sebe, svojej rodine, škole a pani učiteľke Raffáčovej, ktorá ju na súťaž pripravila.

 

     Súťaž literárnych textov pre obrady a slávnosti 

     18. októbra 2006 si bola naša žiačka Veronika Kadlicová z 4. A triedy odboru kuchár prevziať cenu za 3. miesto v Krajskej súťaži literárnych textov pre obrady a slávnosti v Košickom kraji v 2. kategórii Úvaha na voľnú tému.

     Študentský šperk roka 2006

     Na 10. ročníku celoslovenskej súťaže „Študentský šperk roka 2006“, ktorý sa konal 19. - 20. aprila v Bratislave,  žiak 2. ročníka Ján Širaj, obsadil 2. miesto s výrobkom – SPONA NA PENIAZE v kategórii Pánsky šperk.

 


Školský rok 2005/2006


     ROLANDOV HREBEŇ

     Dňa 21. 04 2006  mesto Bardejov hostilo účastníkov 3. ročníka otvorených majstrovstiev Slovenska „ ROLANDOV HREBEŇ“.  
      V kategórii „Extravagantný účes na diskotéku“ žiačka Darina Ihnátová  s modelkou Evou Rešovskou získali 2. miesto.
      V kategórií „Spoločenský extravagantný účes z dlhých vlasov“ žiačka Bettina Kádeková s  modelkou  Zuzanou Strenkovou získali diplom.

     HOROVOV ZEMPLÍN 

     Už 29. krát organizovalo Mestské kultúrne stredisko recitačnú súťaž Horovov Zemplín, ktorej sa zúčastňujú žiaci stredných škôl a súťažia v umeleckom prednese poézie. Naša škola sa do tejto súťaže zapojila aj tento rok a opäť úspešne. Školu reprezentovala žiačka 2. A triedy Jana Šepeľáková, ktorá získala 1. miesto v kategórii žiaci SOU. Súpermi jej boli žiaci SOU z Humenného, Sobraniec, Vranova a Michaloviec. Za krásne prvé miesto získala diplom aj hodnotnú vecnú cenu. Za všetkých jej srdečne blahoželáme a dúfame, že ju tento úspech motivoval k účasti v ďalších recitačných súťažiach.


Školský rok 2004/2005


     Okresné kolo v atletike

     11. mája  2005 v okresnom kole v atletike v disciplíne - hod oštepom - chlapci získal Rastislav Ďorďák 1. miesto a v disciplíne  - vrh guľou - dievčatá  získala Alžbeta Fiková 1. miesto.

     Okresné kolo v plávaní

     V okresnom kole v plávaní stredných škôl získala Jana Hurčíková 2. miesto na 100 m voľný spôsob.

     Okresné kolo stredných škôl v stolnom tenise

     Žiačky našej školy získali 3. miesto v okresnom kole stredných škôl v stolnom tenise (november 2004), ktoré organizovala Obchodná akadémia Michalovce.

     Horovov Zemplín

     Na XXVII. ročníku súťaže Horovov Zemplín v prednese poézie získala Lucia Kasardová 1. miesto v kategórii IV C.


Školský rok 2003/2004


                 Cena LAUGARICIA

      V súťaži v účesovej tvorbe - Cena LAUGARICIA získal Vladislav Mikovčík  1. miesto a v súťaži v dekoratívnej kozmetike - Cena LAUGARICIA získala Annamária Molnárová 2. miesto v kategórii Koktejlové líčenie.

     Tahitská perla

     V II. ročníku národnej klenotníckej súťaže Tahitská perla  získal Marek Andrejco  2. miesto v kategórii Doplnok.


Školský rok 2002/2003


     Gorazdovo výtvarné Námestovo

     V celoslovenskej súťaži Gorazdovo výtvarné Námestovo, VIII. ročník, získala naša žiačka Michaela Vašková osobitnú cenu.

     Študentský šperk roka

     V celoslovenskej súťaži zlatníckych škôl „Študentský šperk roka 2003“ žiak Erik Špak obsadil 1. miesto.


Školský rok 2001/2002


     Študentský šperk roka

    V celoslovenskej súťaži zlatníckych škôl „Študentský šperk roka 2002“ žiak Rastislav Ďorďák obsadil 2. miesto.

 

Školský rok 2000/2001


     Študentský šperk roka

     V celoslovenskej súťaži zlatníckych škôl „Študentský šperk roka 2001“ žiak Marek Pšak obsadil 1. miesto.

 

 


Školský rok 1999/2000


  Krajské kolo žiakov stredných škôl v atletike  

Daniela Kolesárová2. miesto v skoku do výšky
Ján Kus
3. miesto vo vrhu guľou.

     Študentský šperk roka

     V celoslovenskej súťaži zlatníckych škôl „Študentský šperk roka 2000“ žiak Ladislav Pazič obsadil 4. miesto a získal cenu Safiny.

     Tvorba 2000

     V súťaži neprofesionálnych výtvarníkov Tvorba 2000 získal náš žiak Radomír Brhlík cenu Zemplínskeho osvetového strediska.


Úspechy pred školským rokom 1999/2000


     Gorazdovo výtvarné Námestovo

     V školskom roku 1997/98 na II. ročníku celoslovenskej súťaže Gorazdovo výtvarné Námestovo vyhral  Radomír Brhlík  hlavnú cenu za návrh na plagát „Cyril a Metod – šíritelia vzdelanosti a kultúry.“

 

     Horovov Zemplín

     V školskom roku 1994/95 získala naša žiačka Terézia Pšaková v okresnom kole súťaže Horovov Zemplín  3. miesto v prednese poézie.

hore