Možnosti štúdia, profily študijných odborov

3 - ročné učebné odbory

Absolvent získava výučný list s možnosťou

pokračovať v nadstavbovom maturitnom štúdiu.

6456  H  kaderník

6445  H  kuchár

 

4 - ročné študijné odbory

Absolvent získava maturitné vysvedčenie

 s ďalšou možnosťou štúdia na vysokej škole.

6446  K kozmetik

6463  K kozmetik-vizážista

7237  M informačné systémy a služby

 

Odbory nadstavbového štúdia

(2 - ročné študijné odbory)

Absolvent získava maturitné vysvedčenie

s ďalšou možnosťou štúdia na vysokej škole.

 

6403 L podnikanie v remeslách a službách